Zo voegt u expire headers toe in WordPress

6 februari 2020
In het kort
Het toevoegen van expire headers is een goede manier om een WordPress website sneller te maken. Leer hoe u dit makkelijk zelf kan doen!

Een goede manier om uw WordPress website sneller te maken, is door headers aan uw .htaccess-bestand toe te voegen. Wat expire headers doen is uw browser de inhoud van uw website in de cache laten opslaan. U stelt een bepaalde tijdslimiet in voor wanneer die inhoud opnieuw moet worden aangevraagd. Pas na het verstrijken van die ingestelde tijd zal de website de inhoud opnieuw opvragen. Het is een effectieve techniek om uw website sneller te laten laden. De reden hierachter is dat wanneer browsers cache gebruiken, het aantal HTTP-aanvragen lager wordt, waardoor de website sneller kan worden geladen. Indirect kan het toevoegen van expire headers worden gezien als een SEO-tool, aangezien zoekmachines (maar vooral ook mensen) een voorkeur hebben voor websites die snel laden.

De expire header geeft aan de webclient door dat deze de inhoud van uw website, of een bepaald onderdeel ervan, kan gebruiken tot een bepaalde tijd is verstreken. U kan deze tijdsduur instellen met expire headers. Wanneer u headers toevoegt, vermindert dit het aantal HTTP-aanvragen van de server aanzienlijk, waardoor de laadtijd op uw website aanzienlijk wordt verkort. Met deze eenvoudig te volgen handleiding kunt u snel en gemakkelijk expire headers toevoegen.

Wat zijn expire headers en waarom zijn ze belangrijk?

Expire headers zijn sterk verbonden met de cache van een website, waardoor u het begrip cache moet begrijpen voordat u deze headers kan begrijpen.

Uw website bestaat uit een aantal statische bestanden, dit kunnen HTML-bestanden, JavaScript-bestanden of CSS-bestanden zijn. Deze bestanden zijn nodig om uw pagina te laden en ze veranderen bijna nooit. Wanneer er HTTP-aanvragen van de server komen, controleert de browser of deze bestanden nog aanwezig zijn of zijn verlopen.

Browsers gebruiken cache om de bestanden te onthouden die zijn gebruikt voor het laden van uw pagina bij eerdere verzoeken. Om lange laadtijden te voorkomen, verwijst de server naar deze cache en laadt de bestanden die eerder werden gebruikt om te voorkomen dat ze opnieuw worden geladen. Het is waarschijnlijk dat als u gisteren een website hebt bezocht, dezelfde bestanden worden gebruikt voor het opnieuw laden van de pagina, omdat ze waarschijnlijk niet zijn gewijzigd.

Webservers werken op een andere manier; ze laden de bestanden vaak, steeds opnieuw, telkens wanneer u de pagina laadt. Maar wat als u die bestanden in de cache van de browser zou kunnen opslaan en uw browser zou kunnen instrueren om ze uit de cache te laden in plaats dat vanaf de server te doen? Als de bestanden worden geladen vanuit de cache van de browser in plaats van de webserver, dan wordt de snelheid waarmee uw pagina wordt geladen aanzienlijk groter.

Dat is wat expire headers kunnen doen. Ze kunnen uw browser instrueren om de bestanden van de webserver op te vragen of om ze te laden vanuit de cache van uw browser. U kunt expire headers toevoegen om het aantal HTTP-aanvragen van de server te verminderen en zodoende de laadtijden te verlagen. Browsers gebruiken ook cache voor grotere bestanden, zoals.jpg, .gif, .png en vergelijkbare bestandstypen.

Expire headers maken de website over het algemeen sneller. U kunt expire headers toevoegen voor specifieke bestanden, of u kunt deze voor alle bestandstypen gebruiken. U kunt de vervaltijden aanpassen op basis van de inhoud op uw website. Als uw website bijvoorbeeld bestanden gebruikt die lange tijd ongewijzigd blijven, moet u langere vervaltijden instellen. Als de gegevens veranderen, krijg u kortere vervaltijden.

Expire headers toevoegen op een Apache Webserver

Een van de meest populaire platforms voor het beheren van de cache is Apache, wat een servertaal is die de vervalmodule configureert.

Als u expire headers wil toevoegen of deze wilt configureren op Apache, moet u eerst toegang krijgen tot uw .htaccess-bestand. U kan hier altijd bij met FTP, maar als uw webhost Cpanel biedt is dat de makkelijkere manier. Voor webhosts die andere software gebruiken voor bestandsbeheer op de server zal dit er vergelijkbaar uit zien. Dit zijn de stappen die u met cPanel moet nemen:

Log in op uw Cpanel account en klik op het pictogram Bestandsbeheer.

cpanel bestandsbeheer

Open de map waarin uw website staat. Meestal is dit de map public_html.

Zoek het .htaccess-bestand en klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Bewerken.

htaccess bestand bewerken

Bestanden die beginnen met een punt “.” zijn niet altijd zichtbaar. Is dit het geval klik dan rechtsboven op “instellingen” en selecteer de optie “Verborgen bestanden tonen (dotfiles)”.

verborgen .htaccess-bestand tonen in cpanel

Kopieer en plak het volgende stuk code in het bestand:

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 month"
</IfModule>

Alle bestanden worden met bovenstaande code een maand lang bewaard.

Voor meer specifieke instellingen gebruikt u de onderstaande code:

<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive On

 # Images
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/webp "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 year"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"

 # Video
 ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 year"
 ExpiresByType video/mpeg "access plus 1 year"

 # CSS, JavaScript
 ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"

 # Others
 ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"

</IfModule>

Sla vervolgens de wijzigingen op.

Met de bovenstaande code worden de vervaldatums voor afbeeldingen ingesteld op één jaar. CSS- en JavaScript-bestanden worden elke maand vervangen en uit de cache verwijderd. Het geeft hen een vervaldatum van twee maanden vanaf het moment dat u het bestand uploadt. U kunt vervaldatums nauwkeurig configureren met behulp van grootheden zoals jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten en seconden. Hiermee kunt u de cache tot in detail configureren.

Met deze code worden de expire headers ingesteld voor specifieke bestandstypen. En zo voegt u eenvoudig expire headers toe aan Apache.

Bovenstaande code doet ook het volgende:

Inschakelen van de module met ExpressActive.

 • De standaardduur van de cache instellen met ExpiredDefault.
 • De duur definiëren van een specifiek bestand met ExpiresByType.
 • Het resetten van de laatst gewijzigde datum.
 • Verwijderen van de datum van de laatste wijziging.
 • Optimaliseren van de respons met behulp van Cache-control headers voor HTTPs en revalidatie forceren van de oude inhoud.

Expire headers toevoegen voor Nginx

Nginx werkt op een andere manier dan Apache omdat het geen gebruik maakt van een specifiek bestand zoals het geval is bij Apache met het .htaccess-bestand. In plaats daarvan voegt u gewoon de volgende code toe in uw serverblok:

location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|svg|ico)$ {

 expires 30d;

 add_header Cache-Control "public, no-transform";

}

Expire headers toevoegen met wordpress plugins

Er zijn ongeloofelijk veel wordpress plugins. Ook voor het toevoegen van expire headers. Het gebruik van plugins is misschien een goed idee voor degenen die zenuwachtig worden van het direct omgaan met .htaccess-bestanden of andere bestanden op de server. Er zijn een aantal plugins die u kunt gebruiken om dit voor u te doen. Hier zijn enkele plugins die u op weg kunnen helpen:

W3 Total Cache (link)

WP Fastest Cache (link)

Leverage Browser Caching (link)

Far Future Expiry Plugin (link)